Europejskie Dni Dziedzictwa

 

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce organizuje EDD 2018 pod kątem utrwalania pamięci o rodzinie Zamoyskich z Kozłówki, w nawiązaniu do wystawy czasowej „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”, prezentowanej w muzeum w terminie od 22 czerwca do 21 listopada 2018 roku. Celem tych działań jest przywrócenie zbiorowej pamięci Polaków wielu zapomnianych postaci, które, kierowane osobistym zaangażowaniem i patriotyzmem, aktywnie działały na rzecz niepodległości, a następnie suwerenności odrodzonego Państwa Polskiego.

15.09.2018


16.09.2018