Bilety

W roku 2020 Muzeum będzie czynne do 29 listopada
 


Rezerwacja i sprzedaż biletów on-line


 


PAŁAC


bilet normalny    28,00 zł *
bilet ulgowy        14,00 zł *
bezpłatnie: w środy (dzienna ilość wstępów jest limitowana)

*cena obejmuje zwiedzanie w grupach do 8 osób pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika,ok. 50 minGALERIA SZTUKI SOCREALIZMU


bilet normalny    10,00 zł
bilet ulgowy          5,00 zł

*zwiedzanie indywidualne, w Galerii jednocześnie może przebywać 8 osób
 


POWOZOWNIA


bilet normalny     8,00 zł
bilet ulgowy         4,00 zł

*zwiedzanie indywidualne, w Galerii jednocześnie może przebywać 8 osóbKARNET
obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki Socrealizmu, Kaplica)


normalny    38,00 zł
ulgowy        19,00 złKARNET DLA DUŻEJ RODZINY NR 1
obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki Socrealizmu, Kaplica)


Wynosi         15,00 zł **


 

KARNET DLA DUŻEJ RODZINY NR 2
obejmuje Powozownię, Galerię Sztuki Socrealizmu, Kaplicę


Wynosi          9,00 zł **

** Karnet dla Dużej Rodziny przysługuje osobie legitymującej się Kartą Dużej Rodziny. Każda osoba ubiegająca się o zakup Karnetu dla Dużej Rodziny zobowiązana jest okazać w kasie biletowej Kartę Dużej Rodziny, której ważność zostanie zweryfikowana on-line we właściwych rejestrach państwowych.POZOSTAŁE OPŁATY:


Parking:
samochody osobowe, motocykle             8 zł
autokary, busy                                            20 zł

Zwiedzanie specjalne (w grupach do 5 osób)
Pałacu i Kaplicy                                        350 zł
Galerii Sztuki Socrealizmu                     350 zł
i ekspozycji plenerowej

 

OPŁATA ULGOWA
za wstęp do Muzeum przysługuje:


 • uczniom i studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie do ukończenia 26 roku życia (na podstawie okazanej legitymacji szkolnej, słuchacza, studenckiej, doktoranta oraz dokumentu potwierdzającego wiek);
 • emerytom, rencistom, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (na podstawie okazanej legitymacji emeryta, legitymacji rencisty, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz dokumentu potwierdzającego wiek);
 • nauczycielom (na podstawie okazanej legitymacji nauczyciela);
 • kombatantom (na podstawie okazanego zaświadczenia albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie);
 • posiadaczom legitymacji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych uczestniczących w programie Europejskie Karty Młodzieżowej EURO<26;
 • posiadaczom międzynarodowych legitymacji imiennych ISIC, ITIC, IYTC oraz krajowej karty TIC; osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

   

WSTĘP BEZPŁATNY
do Muzeum przysługuje:


 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”, odznakami honorowymi: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” (na podstawie okazanej legitymacji poświadczającej nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy; oraz przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9  ustawy);
 • pracownikom muzeów (na podstawie okazanej legitymacji służbowej pracowników muzeów);
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) (na podstawie okazanej legitymacji Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282) (na podstawie okazanej Karty Polaka);
 • dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek);
 • przewodnikom i pilotom turystycznym;
 • nauczycielom oraz innym osobom, które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum w ramach zajęć programowych (1 opiekun na 10 osób);
 • nauczycielom akademickim i studentom uczelni artystycznych oraz kierunków historycznych, zwiedzających Muzeum w ramach zajęć dydaktycznych;
 • dziennikarzom odwiedzającym Muzeum;
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.
   

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum, a w uzasadnionych przypadkach także dokument potwierdzający jej tożsamość.

Osoby, które nie zastosują się do prośby o okazanie stosownego dokumentu, stracą możliwość korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.

Alert Systemowy