Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6039340
Unikalne odwiedziny: 5834839


 

Ponad 100 Pomników Historii na Stulecie Odrodzonej RP

10 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystej Gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”, zorganizowanej w Teatrze Narodowym w Warszawie, wręczył oficjalne dokumenty potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów. Istniejącym już Pomnikom, w tym naszemu Muzeum, wręczono pamiątkowe tablice.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 roku. Z każdym rokiem ta lista najcenniejszych zabytków sukcesywnie powiększa się i obecnie liczy 105 obiektów. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce dołączyło do tego elitarnego grona w 2007 roku.