Kontakt

Adres do korespondencji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 Kamionka


NIP: 714-000-18-59
REGON: 431201294
Bank PEKAO S.A. I O. w Lubartowie
nr 31 1240 2409 1111 0000 3603 0974

 

DYREKTOR MUZEUM
Bożena Ćwiek
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 
ZASTĘPCA DYREKTORA
Sławomir Grzechnik
tel. 81 8528308
s.grzechnik@muzeumzamoyskich.pl
 
DZIAŁ KANCELARII I ARCHIWUM
Kierownik działu Agnieszka Kościuczyk
81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Agata Szwed
iod@pca.pl
REZERWACJA BILETÓW
81 8528310
rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl


REZERWACJA NOCLEGÓW
81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
 
DZIAŁ OBSŁUGI PUBLICZNOŚCI, PROMOCJI I WYDAWNICTW
Kierownik działu Agata Ulanowska
81 8528318
a.ulanowska@muzeumzamoyskich.pl

Specjalista ds. obsługi publiczności i promocji
Beata Filipowicz
81 8528304
promocja@muzeumzamoyskich.pl

Specjalista ds. wydawnictw
Grażyna Antoniuk
81 8528355
wydawnictwa@muzeumzamoyskich.pl
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW
rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ ZBIORÓW DAWNYCH
Kierownik działu Karolina Wilkowicz
81 8528305
zbiory@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główna księgowa Zofia Kozieł
81 8528303
finanse@muzeumzamoyskich.pl
 
DZIAŁ KONSERWACJI
81 8528331
konserwacja@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ ZBIORÓW
SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ

p.o. Kierownika działu Katarzyna Kot
81 8528325
galeria@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH
Kierownik działu Beata Cieszko
81 8528307
kadry@muzeumzamoyskich.pl
BIBLIOTEKA
Kierownik Biblioteki Elżbieta Dybała
81 8528315
biblioteka@muzeumzamoyskich.pl
WEWNĘTRZNA SŁUŻBA OCHRONY
Szef Ochrony Robert Filipowicz
81 8528322
wso@muzeumzamoyskich.pl

Wartownia
81 8528312
 
DZIAŁ IT I MULTIMEDIÓW
Kierownik działu Beata Wójcik
81 8528309
it@muzeumzamoyskich.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
Kierownik działu Agnieszka Staszek
81 8528302
a.staszek@muzeumzamoyskich.pl
   

 

Alert Systemowy