Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6364755
Unikalne odwiedziny: 6145354


 

Ugoda z rodziną Zamoyskich

23 stycznia 2009 roku, o godzinie 11.00 w Sądzie Okręgowym w Lublinie przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego:

Pan Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Arkadiusz Bratkowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
przedstawiciele Muzeum Zamoyskich w Kozłówce:
Pan Krzysztof Kornacki – Dyrektor Muzeum i Pani Zofia Kozieł – Główna Księgowa;
oraz Pełnomocnicy Następców Prawnych Aleksandra Zamoyskiego

podpisali dokument ugody w sprawie roszczeń spadkobierców Aleksandra Zamoyskiego o wydanie nieruchomości i ruchomości będących od 4 listopada 1944 roku we władaniu Muzeum w Kozłówce.Na jego podstawie:

Województwo Lubelskie zapłaci spadkobiercom rodu 17.000.000 złotych za zrzeczenie się roszczeń do utraconych na mocy Dekretu o reformie rolnej z dnia 6 września 1944 r. nieruchomości i ruchomości kozłowieckiego majątku, których właścicielem jest obecnie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Spadkobiercy Aleksandra Zamoyskiego będą mogli przez dwa miesiące w roku mieszkać w specjalnie dla nich przygotowanym lokalu mieszkalnym; Muzeum przekaże spadkobiercom Aleksandra Zamoyskiego kopie archiwalnych fotografii i dokumentów rodzinnych oraz korespondencji z archiwum muzealnego, Strony zrzekają się wzajemnie wszelkich roszczeń w tej sprawie i cofają wszelkie wnioski i skargi sądowe złożone w postępowaniu cywilnym i administracyjnym.

Dzięki zdecydowanej postawie Zarządu Województwa, a w szczególności Pana Marszałka Krzysztofa Grabczuka, wieloletni spór o Kozłówkę został definitywnie i wzorcowo zakończony.