Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5865439
Unikalne odwiedziny: 5668262

Upamiętnienie Rodziny Zamoyskich

W niedzielę, 24 czerwca, w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyła się podniosła i wzruszająca uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej poświęconej Rodzinie Zamoyskich, ostatnim właścicielom dóbr kozłowieckich, zmarłym na emigracji w Kanadzie i USA.
Odsłonięcia tablicy dokonali potomkowie Aleksandra Leszka i Jadwigi z Brzozowskich Zamoyskich – Inka Zamoyska (córka) oraz Peter i Karlinda (wnukowie) wraz z dziećmi. Tablica umieszczona została przy grobie ich przodków, Adama i Marii Zamoyskich, pary drugich ordynatów kozłowieckich. Tam też złożona została urna z ziemią z ostatnich miejsc spoczynku Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich oraz ich dzieci: Adama, Miki i Andrzeja.