Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6249243
Unikalne odwiedziny: 6034825


 

2017


WYKAZ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W 2017 r. 


1. Projekt pn. Poprawa infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla prowadzonej działalności kulturalnej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego2. Projekt pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem dla zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie


 


3. Projekt pn. Rewaloryzacja zieleni zabytkowego parku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie


 

 


4. Projekt pn. Wydanie publikacji w formie zeszytu edukacyjnego na temat „ Kształtowanie krajobrazu  założenia parkowo-ogrodowego Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie