Wzory robót kobiecych

wzory_robot_kobiecych.jpg

wzory_robot_kobiecych.jpg

wzory_robot_kobiecych.jpg

oprac. Anna Szczepaniak

Wzory robót kobiecych

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1999, ISBN 83-905057-7-0, s.32, il.

nakład wyczerpany

Wzory ręcznych robótek wraz z opisami ich wykonania, opracowane na podstawie czasopism – „Le Mode Illustree" oraz „Bluszczu" z przełomu XIX i XX wieku.

Alert Systemowy