Autor: Jacek Szczepaniak

Kozłówka. Galeria Sztuki Socrealizmu

galeria.jpg

galeria.jpg

galeria.jpg

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1998, ISBN 83-905057-6-2; s. 31, il. w tym kol., wersje dwujęzyczne: polsko-angielska i polsko-niemiecka

nakład wyczerpany

Informator o Galerii Sztuki Socrealizmu w Kozłówce. Przedstawia sposoby realizacji doktryny artystycznej - socrealizmu - w ZSRR i w Polsce.

Prezentuje zbiory sztuki socrealistycznej znajdujące się w Muzeum Zamoyskich i powstałą tu w roku 1994 Galerię Sztuki Socrealizmu. Bogato ilustrowany zdjęciami.

Alert Systemowy