Autor: Jacek Szczepaniak

Kozłówka

albumik1.jpg

albumik1.jpg

albumik1.jpg

Kozłówka. Pałac Zamoyskich

Kozłówka 2005, Wydanie IV zmienione, ISBN 83-919292-4-8
nakład 10.000 egz., s. 36 [1] nlb, 50 il. kolor. i 4 cz. b

nakład wyczerpany

Publikacja przedstawia historię pałacu w Kozłówce, dzieje Muzeum Zamoyskich, charakterystykę jego zbiorów oraz zwięzłe biogramy właścicieli i mieszkańców pałacu z rodu Bielińskich i Zamoyskich. Bogato ilustrowana zdjęciami.

Alert Systemowy