Autor: Jacek Szczepaniak

Kozłówka

album.jpg

album.jpg

album.jpg

tekst: Jacek Szczepaniak

Kozłówka

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2002, ISBN 83-912588-7-4, wersja polsko-angielska, nakład 3.000, format A4, il. kol. 70

nakład wyczerpany

Pierwsze wydawnictwo albumowe poświęcone zespołowi pałacowo-parkowemu w Kozłówce. Zawiera dzieje pałacu i charakterystykę zbiorów Muzeum. Barwne zdjęcia przedstawiają architekturę zespołu, wnętrza pałacowe oraz wybrane obiekty.

Alert Systemowy