Niezwykły Gość. Ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce

Cena 10.00 zł

redakcja Anna Fic-Lazor (red. nacz.), Grażyna Antoniuk, Anna Szczepaniak

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2021, wydanie III rozszerzone, ISBN 978-83-64867-72-9

Publikacja upamiętniająca pobyt kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kozłówce w latach 1940-1941. Zawiera wspomnienia osób przebywających czy też ukrywających się w tym czasie w pałacu i okolicy. Bogato ilustrowana archiwalnymi fotografiami.

Alert Systemowy