Niezwykły Gość

gallery_(9)

oprac. Grażyna Antoniuk, Róża Maliszewska

Niezwykły gość. Ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2000, wydanie II, ISBN 83-912588-2-3
79 s [1] nlb

NAKŁAD WYCZERPANY
 

Publikacja upamiętniająca pobyt kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kozłówce w latach 1940-1941. Zawiera wspomnienia osób przebywających czy też ukrywających się w tym czasie w pałacu i okolicy. Bogato ilustrowana archiwalnymi fotografiami.

Alert Systemowy