Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5480316
Unikalne odwiedziny: 5290264

Forum Konserwacji Muzealnej

25 października 2017 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyło się Forum Konserwacji Muzealnej, zorganizowane wspólnie z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podczas spotkania przedstawione zostały zagadnienia: Pani Zofia Kamińska, z pracowni konserwatorskiej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przekonała, że: „Nie taki diabeł straszny – jak zadbać o magazyn”; Pani Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce opowiadała o „Zarządzaniu konserwacją w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”, a Pan dr Jan Maćkowiak dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprezentował Organizację systemu konserwacji zabytków w muzeach” na przykładzie muzeum w Szreniawie. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Uczestnicy Forum, reprezentujący siedem polskich muzeów, mieli też możliwość zapoznania się z organizacją ekspozycji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz muzealnych magazynów.