Cennik

Ekspozycje

Normalny

Ulgowy

60+
(bilet dla seniora)


Pałac

opłata przewodnicka
w cenie biletu

dzienna ilość biletów
jest limitowana

 

22,-

 

11,-

 

16,-


Galeria Sztuki Socrealizmu

7,- 3,- 5,-


Powozownia
 

5,- 2,- 3,-


Wystawa czasowa

 

5,- 2,- 3,-


Karnet

(obowiązujący
20.03– 27.04.2018
i 1.10–2.12.2018
na czynne ekspozycje)

33,- 15,- 23,-

Karnet


(obowiązujący
28.04– 30.09.2018
na czynne ekspozycje)

35,- 16,- 24,-


Karnet
dla
Dużej Rodziny

(nie obowiązuje w środy,
 w maju w piątki, w sierpniu we wtorki
ponieważ wstęp
do pałacu jest bezpłatny)

 

10,-

Opłaty dodatkowe


Oprowadzanie po pałacu w językach obcych
(od 1 os. do 30 os., cena nie obejmuje biletu wstępu)

100,-

Zwiedzanie tematyczne
(grupy do 30 osób, opłata od grupy; cena nie obejmuje biletu wstępu)

100,-


Zajęcia edukacyjne
(grupy do 30 osób) opłata od grupy
 
100,-

Zajęcia edukacyjne dla dorosłych
(grupy do 30 osób) opłata od grupy
 
150,-

Zajęcia edukacyjne wyjazdowe

1 prelekcja

2 prelekcje

 

200,-

350,-

 


Prelekcje towarzyszące wystawom
opłata od grupy

100,-

Zwiedzanie po godzinach otwarcia

według odrębnego cennika


Zwiedzanie „dla wymagających”
(prezentacja ekspozycji dla osób
szczególnie zainteresowanych zbiorami)
pod opieką pracownika merytorycznego
Muzeum (dotyczy Pałacu i Kaplicy,
opłata od grupy do 5 osób)

350,-

Parking
dozorowany

samochód, motocykl

5,-

autokar, bus

12,-


Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych parkują bezpłatnie na wyznaczonych miejscach do 2 godzin.