Cennik

 

 

Ekspozycje

 

Normalny

 

Ulgowy

Pałac

opłata przewodnicka
w cenie biletu

dzienna ilość biletów
jest limitowana

24,-

 

12,-

 


Galeria Sztuki Socrealizmu

8,-

4,-


Powozownia

6,-

3,-


Wystawa czasowa

6,-

3,-


Karnet

(obowiązujący
02.–22.04.2019,  30.04.2019– 30.05.2019
i 09.09.2019–1.12.2019
na czynne ekspozycje)

34,-

17,-


Karnet


(obowiązujący
31.05– 08.09.2019
na czynne ekspozycje)

40,-

20,-


Karnet
dla
Dużej Rodziny

(nie obowiązuje w środy,
 w maju we wtorki,
ponieważ wstęp
do pałacu jest bezpłatny)

10,-


Opłaty dodatkowe


Oprowadzanie po pałacu w językach obcych
(od 5 os. do 30 os., cena nie obejmuje biletu wstępu)

200,-

Zwiedzanie tematyczne
(grupy do 30 osób, opłata od grupy; cena nie obejmuje biletu wstępu)

150,-


Zajęcia edukacyjne
(grupy do 30 osób) opłata od grupy

150,-


Zajęcia edukacyjne dla dorosłych
(grupy do 30 osób) opłata od grupy

200,-

Zajęcia edukacyjne wyjazdowe


1 prelekcja

2 prelekcje


250,-

400,-


Prelekcje towarzyszące wystawom
opłata od grupy

150,-

Zwiedzanie po godzinach otwarcia

według odrębnego cennika


Zwiedzanie kuratorskie
(prezentacja ekspozycji dla osób
szczególnie zainteresowanych zbiorami)
pod opieką pracownika merytorycznego
Muzeum

Pałac i Kaplica,
(opłata od grupy do 5 osób)

350,-

 Galeria Sztuki Socrealizmu
z ekspozycją plenerową
(opłata od grupy do 5 osób)

200,-

Parking
dozorowany

   samochód, motocykl

5,-

autokar, bus

12,-

 

Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych parkują bezpłatnie na wyznaczonych miejscach.