2 grudnia

Zakończenie sezonu turystycznego

Karma Wraca III
, akcja mająca na celu pomoc zwierzętom ze schroniska w Nowodworze (w pobliżu Kozłówki).