Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V

ziemianstwo5.jpg

ziemianstwo5.jpg

ziemianstwo5.jpg

red. Hubert Łaszkiewicz

Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku

Wydawnictwo Werset, Lublin 2012, ISBN 978-83-63527-12-9, s. 561, 146 il.

cena: 55 zł

zamów teraz

Publikacja składa się z trzech bloków tematycznych poświęconych życiu codziennym we dworze i pałacu, funkcjonowaniu majątków oraz pracy zarządców i służby domowej. Zamieszczone są w niej 34 artykuły które przedstawiają te zagadnienia.

Alert Systemowy