Autor: Teresa Marciszuk, Anna Szczepaniak, Sławomir Grzechnik

Zabawy przyjemne i pożyteczne

zabawy.jpg

zabawy.jpg

zabawy.jpg

Zabawy przyjemne i pożyteczne

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1999, ISBN 83-905057-8-9, s.40, il.

nakład wyczerpany

Publikacja wydana w związku z organizacją wystawy czasowej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – „Zabawy przyjemne i pożyteczne". Teksty o charakterze popularnonaukowym, ilustrowane zdjęciami, prezentują szeroki zakres rozrywek i różnych form spędzania wolnego czasu przez sferę ziemiańską od końca XVIII do lat 30. XX wieku.

Alert Systemowy