Róże Zamoyskie

Róża z Potockich Zamoyska, żona Andrzeja Artura Zamoyskiego

Róża z Potockich Zamoyska, żona Andrzeja Artura Zamoyskiego

Róża z Potockich Zamoyska, żona Andrzeja Artura Zamoyskiego

Imię Róża było popularne w rodzinie Zamoyskich. Często przechodziło z matki na córkę, z babki na wnuczkę...

Link do artykułu.

 

 

Alert Systemowy