Kozłówka w moich wspomnieniach

gallery_(10)

Antoni Brzozowski

Kozłówka w moich wspomnieniach

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2000, Wydanie II, ISBN 83-905057-5-4
s. 124, [4] nlb

nakład wyczerpany

Wspomnienia Antoniego Brzozowskiego, brata ostatniej właścicielki Kozłówki, spisane na emigracji. Autor przedstawia życie kozłowieckiego pałacu i jego mieszkańców w latach międzywojennych oraz losy rodziny Zamoyskich po wojnie. Tekst bogato ilustrowany archiwalnymi zdjęciami.

Alert Systemowy