Inne

pianola

pianola

pianola

Instrumenty do mechanicznego odtwarzania muzyki: włoski pianomelodikon z końca XIX wieku, pianola amerykańska z początku wieku XX, organola wbudowana w organy firmy Walcker z Ludwigsburga. Zespół ponad 1500 rolek z nagraniami muzyki klasycznej do pianoli i organoli – najbogatszy zbiór w Europie.

 

Alert Systemowy