Wiąz górski (łac. Ulmus glabra) „Konstanty”

wiąz Konstanty

wiąz Konstanty

wiąz Konstanty

Obwód pnia 407 cm (2021 r.)

Patronem drzewa jest hrabia Konstanty Zamoyski (1846–1923), I ordynat kozłowiecki. Hrabia Konstanty dzieciństwo i młodość spędził we Francji, w Auteuil pod Paryżem, gdzie Zamoyscy mieli dom w osiedlu Villa Montmorency. Kształcił się pod okiem prywatnych nauczycieli, a w 1865 roku rozpoczął naukę w seminarium w Orleanie. Niepowodzenia na polu naukowym zaważyły na decyzji o powrocie do Polski i zajęciu się rolnictwem. W 1867 roku Konstanty Zamoyski przybył do Warszawy, gdzie trafił pod opiekę Tomasza Zamoyskiego, który umieścił go w kancelarii ordynacji zamojskiej jako praktykanta, a w następnym roku we wzorowym majątku swego brata Józefa w Starej Wsi (obecnie Kołbiel). Konstanty zapoznał się także ze stanem interesów swego ojca, zwłaszcza majątku Kozłówka, który stopniowo przejmował. Ostatecznie odbyło się to w 1870 roku, po ślubie młodego Zamoyskiego z Anielą Potocką z linii chrząstowskiej, córką Tomasza i Wandy z Ossolińskich. Większość życia Konstantego Zamoyskiego upłynęła na przykładnym gospodarowaniu w swych dobrach i upiększaniu siedziby w Kozłówce. Jego prawdziwe zainteresowania koncentrowały się wokół sztuki i muzyki. Zgromadził specyficzną kolekcję malarstwa, składającą się w większości z kopii portretów rodzinnych i dzieł wielkich mistrzów, posiadał duży zbiór (ponad 1500) rolek do pianoli i organoli z nagraniami muzyki klasycznej, kolekcję fotografii, a w młodości zbierał także numizmaty. W 1903 roku, po wieloletnich staraniach, założył ordynację kozłowiecką, obejmującą 7650 ha, a także pałace w Kozłówce i w Warszawie. Całe życie rozbudowywał i doposażał swą siedzibę. Przebudowa kozłowieckiej rezydencji, trwająca od 1897 do 1911 roku, przemieniła skromne, XVIII-wieczne założenie w prawdziwie wielkopańską rezydencję. Mimo iż wystrojem nawiązywała ona do minionych wieków, wyposażona została w nowoczesne urządzenia, takie jak wodociąg i kanalizacja oraz centralne ogrzewanie, zainstalowane w kaplicy. Konstanty Zamoyski nie dochował się potomków i na dziedzica majątku wyznaczył swego stryjecznego brata, Adama Zamoyskiego.
Wiąz górski „Konstanty” został ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 roku.

Ciekawostka: jedną z wielu pasji Konstantego Zamoyskiego było kolekcjonowanie fotografii. Z olbrzymiej kolekcji Hrabiego zachowało się 1688 fotografii w większości przechowywanych w albumach oprawionych w ciemnoczerwoną skórę, zdobionych tłoczonym i złoconym monogramem „C.Z.” pod dziewięciopałkową koroną. Czasowo obejmują drugą połowę XIX wieku i początek XX wieku. Około 80 % zbioru stanowią zdjęcia i portrety rodzinne. W posegregowanych albumach można odszukać również zdjęcia członków innych rodów arystokratycznych, w tym z krajów egzotycznych, kolegów z lat młodości, nauczycieli, duchownych polskich i francuskich i wiele innych.

 

Alert Systemowy