Wiąz górski (łac. Ulmus glabra) „Józef”

wiąz Józef

wiąz Józef

wiąz Józef

Obwód pnia 353 cm (2021 r.)

Patronem drzewa jest arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Duchowny był nie tylko jednym ze współczesnych autorytetów, filozofem, teologiem, wnikliwym obserwatorem i komentatorem rzeczywistości, ale także Przyjacielem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Arcybiskup wizytował pałac Zamoyskich wielokrotnie, z życzliwością wyrażając się o działalności muzeum.

Wiąz górski „Józef” został ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 roku.

Ciekawostka: kamień ze stosowną inskrypcją, znajdujący się w pobliżu drzewa, ufundowany został przez Hannę i Jana Karwowskich, członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich.

 

Alert Systemowy