Dąb szypułkowy „Ordynat”

dąb Ordynat

dąb Ordynat

dąb Ordynat

Obwód pnia 527 cm (2021 r.)

Ordynat to tytuł, który na przełomie XVIII i XIX w. został specjalnie utworzony po to, żeby określić właściciela rodowego majątku ziemskiego, niepodzielnego i niezbywalnego, przechodzącego z ojca na syna. Pałac w Kozłówce był siedzibą ordynacji, którą hrabia Konstanty Zamoyski utworzył dla swych dóbr na mocy ukazu carskiego z 1903 roku. Powierzchnia majątku obejmowała 7 650 hektarów.

Dąb szypułkowy „Ordynat” został wpisany na listę pomników przyrody na mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 56 z dnia 21.10.1988 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Ciekawostka: w skład majątku należącego do ordynacji kozłowieckiej należał też pałacyk w Warszawie przy ulicy Foksal, który w 1878 roku dla Zamoyskich wzniósł znany warszawski architekt Leandro Marconi.

Alert Systemowy