Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) „Bartman”

Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) „Bartman”

Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) „Bartman”

Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) „Bartman”

Obwód pnia 444 cm (2021 r.)
 

Patronem drzewa jest profesor Edward Bartman (1929–2018) wybitny architekt krajobrazu i planista krajobrazu, projektant ogrodów współczesnych i rewaloryzacji historycznych, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek międzynarodowych i krajowych organizacji działających na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego. Twórczość badawcza profesora po dziś dzień jest wysoko ceniona w środowisku architektów krajobrazu i wykorzystywana w działalności projektowej i realizacyjnej. Profesor Edward Bartman był przyjacielem muzeum. Wielokrotnie służył radą w skomplikowanym procesie rewaloryzacji kozłowieckiego parku. Jego imieniem został nazwany jeden z największych dębów szypułkowych na terenie założenia pałacowo-parkowego. Dąb ten stanowił główną scenografię do spektaklu plenerowego „Drzewo”, opartego na tekście Wiesława Myśliwskiego, który odbył się 11 lipca 2010 roku. Reżyserem i jednym z głównych odtwórców był Stefan Schmidt z Fundacji Kresy 2000. Pamiątką po tym wydarzeniu jest drewniana kapliczka przymocowana do pnia drzewa.

Dąb szypułkowy „Bartman” został wpisany na listę pomników przyrody na mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 56 z dnia 21.10.1988 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Ciekawostka: dąb po kilkusetletnim leżeniu w wodzie, na skutek reakcji garbników zawartych w drewnie z solami żelaza, czernieje, zachowując przy tym swoje właściwości mechaniczne. Jest to tzw. czarny dąb („polski heban”). Można go rozpoznać oglądając parkiet w pałacu na reprezentacyjnym piętrze.
 

Alert Systemowy