Buk zwyczajny (łac. Fagus sylvatica) „Adam”

buk Adam

buk Adam

buk Adam

Obwód pnia 479 cm (2021 r.).

Patronem drzewa jest II ordynat na Kozłówce – hrabia Adam Zamoyski (1873–1940), syn Stanisława i Róży z Potockich. Zawodowo i politycznie, aż do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, był związany z domem carów rosyjskich (mistrz ceremonii dworu carskiego, fligeladiutant wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, adiutant przyboczny cara Mikołaja II). W 1918 roku współdziałał przy organizacji Armii Polskiej we Francji, współorganizował plebiscyt na Warmii i pomoc dla powstań śląskich. W II RP zasłużył się jako działacz społeczny, pełniąc funkcje prezesa: Zjednoczenia Towarzystw Polskich, Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Resursy Obywatelskiej, a przede wszystkim, w latach 1923–1935, Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Z inicjatywy II właściciela Kozłówki, w 1924 roku utworzono kozłowieckie gniazdo „Sokoła”. Jego powstanie poprzedzone było wcześniejszą kilkuletnią działalnością Klubu Sportowego „Kozłówka”, w którą mocno zaangażowani zostali dwaj synowie Adama: Leszek Aleksander (1898–1961) – ostatni właściciel Kozłówki, oraz Michał (1901–1957) – późniejszy kolonizator portugalskiej Angoli. Adam Zamoyski został pochowany wraz z żoną w parku kozłowieckim, obok kaplicy.
Buk zwyczajny „Adam” został ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 r.

Ciekawostka: Za sprawą Adama Zamoyskiego, będącego od 1931 r. prezydentem Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Kozłówka stała się ogólnopolską areną dla rozwoju powszechnej kultury fizycznej i miejscem kształtowania ludzkich charakterów i postaw społecznych, zgodnie z mottem organizacji: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Na terenie założenia pałacowo-parkowego obywały się obozy przygotowawcze dla atletów startujących w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie (1928) i Berlinie (1936).

Alert Systemowy