Autor: Beata Cieszko

Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. edukacji

2 lutego 2024

Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. edukacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
 • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office),
 • znajomość języków obcych, preferowany język angielski na poziomie min. B2.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie zgodne z zakresem działalności Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie),
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie, umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi,

 

Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

 • planowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym zajęć i warsztatów muzealnych, skierowanych do różnych grup odbiorców,
 • gromadzenie i opracowywanie niezbędnych dla działalności edukacyjnej materiałów oraz pomocy naukowych,
 • inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji, konferencji itp. we współpracy z innymi pracownikami oraz działami w siedzibie Muzeum oraz poza nim,
 • organizowanie zwiedzania oraz oprowadzanie turystów w tym grup specjalnych, również w języku angielskim,
 • pełnienie dyżurów merytorycznych,
 • organizacja oraz udział w wydarzeniach muzealnych oraz wydarzeniach towarzyszących,
 • współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego, udział w kursach, szkoleniach, konferencjach.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, reprezentowane przez Dyrektora, dane adresowe: Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy dostępna pod adresem www.muzeumzamoyskich.pl/RODO

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kadry@muzeumzamoyskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 luty  2024 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: specjalista ds. edukacji”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Alert Systemowy