Autor: Katarzyna Kot

Europejskie Dni Dziedzictwa wyróżnienie

9 grudnia 2022
Fotografia kolorowa przedstawia jubileuszową gala Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się 7 grudnia 2022; na scenie mężczyzna w garniturze na tle niebieskiego ekranu z napisem „Europejskie Dni Dziedzictwa Połączeni Dziedzictwem”, naprzeciw niego, na widowni kobiety i mężczyźni; fot. Paweł Kobek (NID)

Jubileuszowa gala Europejskich Dni Dziedzictwa, 7 grudnia 2022; fot. Paweł Kobek (NID)

Fotografia kolorowa przedstawia jubileuszową gala Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się 7 grudnia 2022; na scenie mężczyzna w garniturze na tle niebieskiego ekranu z napisem „Europejskie Dni Dziedzictwa Połączeni Dziedzictwem”, naprzeciw niego, na widowni kobiety i mężczyźni; fot. Paweł Kobek (NID)

Z wielką dumą informujemy, iż Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymało wyróżnienie za organizację spaceru tematycznego „Połączeni, zakochani” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Muzeum zostało docenione za interpretację tegorocznego tematu przewodniego „Połączeni dziedzictwem”, a także za wysoki poziom merytoryczny organizowanego wydarzenia.

Europejskie Dni Dziedzictwa zostały oficjalnie ustanowione w 1991 roku przez Radę Europy. Inicjatywa ta ma na celu promowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do zabytków i innych obiektów kultury, często też tych niedostępnych na co dzień. Oprócz tradycyjnego zwiedzania obiektów, organizatorzy inicjują różne dodatkowe atrakcje: wykłady spotkania, koncerty czy prezentacje. Wiele z nich przyjmuje charakter lokalny, przypominając o zapomnianych tradycjach regionalnych.

Polska włączyła się do akcji w 1993 roku, a obecnym koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. W 2022 roku świętowaliśmy 30. edycję projektu. Cieszy fakt, że inicjatywa ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem po stronie różnorodnych organizatorów oraz odbiorców.

Gala nagrodzonych i wyróżnionych odbyła się w Warszawie 7 grudnia 2022 roku i uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu instytucji kultury z całej Polski. Nagrody wręczała dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Uroczystość uświetnił występ chóru Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jana Kurczewskiego pod dyrekcją Anny Michalak.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy a naszemu koordynatorowi regionalnemu z Muzeum Wsi Lubelskiej dziękujemy za wsparcie.

Podpisy do fotografii:

  1. Jubileuszowa gala Europejskich Dni Dziedzictwa, 7 grudnia 2022; fot. Paweł Kobek (NID)
  2. Dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Katarzyna Kot, kustosz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 7 grudnia 2022; fot. Paweł Kobek (NID)
  3. Przedstawiciele wyróżnionych instytucji z woj. lubelskiego; fot. Paweł Kobek (NID)
  4. Chór Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jana Kurczewskiego pod dyrekcją Anny Michalak fot. Paweł Kobek (NID)
  5. Pracownicy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbierający wyróżnienie: Sławomir Grzechnik, Kierownik Działu Zbiorów Sztuki Współczesnej i Katarzyna Kot, kustosz; fot. Paweł Kobek (NID)
  6. Plakieta pamiątkowa dla wyróżniających się instytucji.

 

Alert Systemowy