Autor: Beata Filipowicz

Uroczysta konferencja w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

15 czerwca 2023
widok z lotu ptaka na założenie pałacowo-parkowe w Kozłówce. Poniżej, na lekko rozmytym tle logo Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz napis „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. Na samym dole logo Funduszy Europejskich, biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz flaga Unii Europejskiej

Projekt realizowany w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

widok z lotu ptaka na założenie pałacowo-parkowe w Kozłówce. Poniżej, na lekko rozmytym tle logo Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz napis „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. Na samym dole logo Funduszy Europejskich, biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz flaga Unii Europejskiej

W poniedziałek 19 czerwca 2023 r. w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbędzie się uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”. Transmisja online na Facebooku i You Tube rozpocznie się o godzinie 11:00.

W trakcie spotkania omówione zostaną prace remontowo-konserwatorskie, które umożliwiły przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturowo-edukacyjnych oraz nowa oferta turystyczna nawiązująca do dawnej kultury ziemiańskiej i przywołująca wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji.

W czterech wyremontowanych obiektach o łącznej powierzchni ponad 2000 m2 powstało 8 nowych ekspozycji, zawieszono 125 plansz wystawowych oraz zainstalowano 28 aplikacji multimedialnych i 3 gry interaktywne.

Planowane otwarcie nowych obiektów dla publiczności nastąpi 4 lipca 2023 roku.

Celem projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” jest zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 38 702 265,94 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 24 786 333,56 zł

 

Alert Systemowy