Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

18 stycznia 2020
Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

W dniu 18 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich. Licznie przybyłych gości w Salonie Czerwonym powitali: Prezes Towarzystwa – Józef Krzyżanowski i Dyrektor Muzeum – Anna Fic-Lazor. Części religijnej spotkania przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik.
Wydarzeniu towarzyszył koncert sopranistki Elżbiety Wróblewskiej, solistki Warszawskiej Opery Kameralnej, która zaśpiewała arie z oper Mozarta, Rossiniego i Moniuszki, a na koniec, wspólnie z gośćmi nastrojowe kolędy. Na fortepianie akompaniowała Ewa Pelwecka.
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrzesza osoby zakochane w historii, miłośników pięknych przedmiotów i pasjonatów placówki. Towarzystwo wspiera też różnorodne działania Muzeum.

Alert Systemowy