Rocznica utworzenia Muzeum w Kozłówce

4 listopada 2020
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

4 listopada obchodzimy kolejną, 76. rocznicę utworzenia Muzeum w Kozłówce.

We wrześniu 1944 roku majątek ziemski Kozłówka, należący do Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich, został znacjonalizowany. Ziemie ordynacji rozparcelowano, a lasy upaństwowiono. Na początku listopada 1944 roku Resort Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN przyznał resortowi Kultury i Sztuki budynek pałacu, w którym utworzono Państwowe Muzeum Narodowe w Kozłówce. W kolejnych latach instytucja działała pod nazwami: Państwowy Ośrodek Muzealny (od 1945 r.) oraz Państwowe Muzeum w Kozłówce (od 1950 r.). W 1954 roku przekształcono ją w Centralną Składnicę Muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki. Reaktywowana w 1977 roku jako Muzeum-Pałac w Kozłówce, od roku 1992 funkcjonuje pod nazwą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W sukcesywnie odzyskiwanych budynkach zespołu pałacowo-parkowego otwierano kolejne ekspozycje, a w roku 2009 uregulowano status prawny Muzeum, dzięki ugodzie podpisanej ze spadkobiercami ostatnich właścicieli.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jedna z najlepiej zachowanych dawnych rezydencji magnackich, wielokrotnie było wyróżniane licznymi nagrodami, m.in. prestiżowym międzynarodowym Medalem „Europa Nostra”, otrzymało też status Pomnika Historii. Trwający obecnie remont czterech budynków (dwóch oficyn, teatralni i stajni), realizowany ze środków unijnych, zakończy prowadzony skutecznie od ponad trzydziestu lat proces rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce.

 

Alert Systemowy