Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5925951
Unikalne odwiedziny: 5727211


 

Niepodległa

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zostało jednym z członków „Honorowego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości” w Gminie Kamionka.

Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce dokonano symbolicznego wręczenia flag narodowych przedstawicielom jednostek wchodzących w skład Komitetu oraz wystosowano oficjalną odezwę do Mieszkańców naszej gminy, zachęcającą do ekspozycji barw narodowych na prywatnych posesjach, w tym jakże symbolicznym roku. Jednocześnie biało-czerwone flagi (w liczbie ponad 40) pojawiły się na wszystkich głównych ulicach Kamionki, gdzie pozostaną przez cały rok.

Rok 2018 będzie dla naszej gminy szczególny – przygotowano kilkadziesiąt wydarzeń, które mają na celu godne uczczenie Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Gminy Kamionka: http://www.kamionka.pl/aktualnosci/n,39861,kalendarz-wydarzen-w-ramach-obchodow-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-w-gminie-kamionka.html.