Oferta edukacyjno-promocyjna

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce udostępnia cztery wystawy:
 

  1. „W 400 pocztówek dookoła świata” – eksponaty pochodzą z archiwum wieloletniej przyjaciółki Muzeum, Elli Heath. Widokówki zachęcają do podróży w dalekie strony: do Azji, Oceanii i Ameryki Południowej. To również swoistego rodzaju podróż w czasie, bo pocztówki, w zdecydowanej większości, są z lat 50. i 60. XX wieku.
     
  2. „Kozłówka – Pomnik Historii” – składa się z plansz prezentujących historię pałacu w Kozłówce, dzieje jego mieszkańców oraz obecną działalność Muzeum.
     
  3. „Plakaty z okresu PRL ze zbiorów Galerii Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce” – w latach 50. XX wieku plakaty propagandowe tworzyli najlepsi artyści polscy. Wystawa ma więc walor edukacyjny i artystyczny.
     
  4. „Sztuka konserwacji” – plansze prezentujące dorobek muzealny w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Koz­łówce.


Wystawom wymienionym w pkt. 2–4 mogą towarzyszyć prelekcje multimedialne, płatne 100 zł od grupy).

Wszystkie wystawy są przystępnie opracowane. Można je eksponować w domach kultury, bibliotekach, szkołach i innych instytucjach. Ekspozycji mogą również towarzyszyć prelekcje multimedialne, przygotowane przez pracowników merytorycznych Muzeum. Zainteresowanych skorzystaniem z oferty prosimy o kontakt pod adresem:
promocja@muzeumzamoyskich.pl

Wystawy są udostępniane bezpłatnie (Muzeum nie pokrywa kosztów transportu).

Szczegółowe informacje – tel. +4881 852 83 18