Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6117051
Unikalne odwiedziny: 5909409


 

Wawrzyn Pawła Konrada 2013

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemskim” –publikacja Muzeum Zamoyskich Kozłówce, opracowana przez wydawnictwo Werset”, została nagrodzona Wawrzynem Pawła Konrada. Nagroda, której patronuje pierwszy drukarz Lublina, jest ustanowiona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Są nią wyróżniane najpiękniejsze i najwartościowsze książki, wydane w województwie lubelskim. Celem rywalizacji wydawców także jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych oraz walorów krajoznawczo-turystycznych.
W tym roku, do konkursu zgłoszono ponad 50 książek. W kategorii „Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne”, komisja konkursowa nagrodziła „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”. Książka zawiera materiały V sesji naukowej, zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12-14 października 2011 roku. Za opracowanie naukowe tekstów jest odpowiedzialny historyk KUL, prof. Hubert Łaszkiewicz a zrecenzował je prof. Eugeniusz Niebelski. Autorkami projektu graficznego publikacji są nasze koleżanki: Anna Fic-Lazor oraz Beata Wójcik.
Wręczenie Wawrzynu Pawła Konrada towarzyszyło Lubelskim Targom Książki.