Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6037038
Unikalne odwiedziny: 5832652


 

Sesja naukowa „Historia pisana życiorysami...

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11–13 października 2018 roku planuje organizację sesji naukowej pod tytułem: „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o niepodległość i suwerenność Polski w pierwszej ćwierci XX wieku”. Zaplanowane wydarzenia wpisują się w ogólnopolskie obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP. Będą jednocześnie VI edycją wystaw czasowych i spotkań naukowych z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, organizowanych przez Muzeum.

Naszym celem jest zaprezentowanie i przypomnienie działalności patriotycznej polskiego ziemiaństwa w walce o niepodległość i w utrwalaniu suwerenności odrodzonego państwa polskiego w pierwszej ćwierci dwudziestego wieku, m.in. Adama i Aleksandra Zamoyskich z Kozłówki, Maurycego Zamoyskiego z Warszawy, Zdzisława Lubomirskiego z Małej Wsi, Kazimierza Rojowskiego z Sobianowic, Tadeusza Rojowskiego z Bystrzycy, Kazimierza Fudakowskiego z Krasnobrodu, Jana Steckiego z Łańcuchowa, Leona Przanowskiego z Krasnego i innych.

Temat sesji naukowej może zostać uzupełniony wybranymi zagadnieniami politycznymi i historycznymi dotyczącymi polskich formacji wojskowych, np. Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera czy Korpusu Polskiego w Rosji gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Chcielibyśmy przypomnieć także znaczący wkład dla sprawy niepodległościowej organizacji patriotycznych i społecznych, m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Ligi Narodowej, Związku Ziemian, itp.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej przyszłorocznej sesji. Przewidujemy możliwość wygłoszenia dziesięciominutowych komunikatów lub dwudziestominutowych referatów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru i weryfikacji zgłoszeń. Materiały z sesji zostaną wydane drukiem.

W sprawie udziału w sesji prosimy o kontakt z jej organizatorami – Sławomirem Grzechnikiem lub Katarzyną Kot
tel. 81852 83 25, e-mail: galeria@muzeumzamoyskich.pl.