Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6117049
Unikalne odwiedziny: 5909407


 

Sesja naukowa „Historia pisana życiorysami...”

W dniach 11 – 13 października 2018 roku odbyła się VII sesja ziemiańska z cyklu Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie pod tytułem „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”. Tematami wystąpień były postacie związane z różnymi formami działalności na rzecz odradzającego się państwa polskiego w pierwszej ćwierci XX wieku.

Partnerem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przy organizacji sesji był lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a wydarzenie patronatem honorowym objął Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Obrady sesyjne otworzyła Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Wśród gości tego dnia byli m.in. Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski, oraz Andrzej Miskur, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Przedstawianym zagadnieniom przysłuchiwała się Jadwiga Inka Zamoyska, najmłodsza córka ostatnich właścicieli Kozłówki.

Pierwszego dnia obrady sesyjne poprowadzili: dr hab. Marcin Kruszyński, Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie, oraz dr hab. Tadeusz Epsztein, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Drugiego dnia tego zadania podjęli się: Marek Łoś, Prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, dr hab. Andrzej Przegaliński z UMSC oraz Zygmunt Nasalski, wieloletni, emerytowany Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Obradom trzeciego dnia przewodniczyła Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Anna Fic-Lazor.

W ciągu trzech dni sesyjnych licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali 36 referatów. Goście i prelegenci podkreślali przyjemną, wręcz familijną atmosferę, jaka towarzyszyła spotkaniu. Udało się w jednym miejscu zebrać osoby głęboko zainteresowane badaniem i poznawaniem historii, często spokrewnione z bohaterami swoich wystąpień. Oprócz przedstawicieli rodziny Zamoyskich, mieliśmy okazję gościć potomków rodzin Belina- Brzozowskich, Jankowskich, Łosiów, Rojowskich, Romerów czy Rostworowskich. Akcentem, wprowadzającym poruszane zagadnienia na pola spraw międzynarodowych było wystąpienie Jukki Soisalon-Soininen, z Polsko-Fińskiej Grupy Projektowej, dotyczące powiązań polskich i finlandzkich dróg do niepodległości.

Materiały sesji, po opracowaniu, zostaną wydane drukiem, przy wsparciu partnera wydarzenia – lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Cieszymy się, że VII sesja ziemiańska zgromadziła tak wspaniałe grono prelegentów oraz gości. Z niecierpliwością czekamy już na kolejne spotkanie.