Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5689350
Unikalne odwiedziny: 5494826

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne (dwie oficyny, stajnia i częściowo budynek teatralni)"
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej