Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6309427
Unikalne odwiedziny: 6091900


 

POIiŚ 2014–2020

               
 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.:


„Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”


nr POIS.08.01.00-00-0016/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


O projekcieczytaj więcej

Informacja o potencjalnych nieprawidłowościachczytaj więcej

Konferencja prasowa – czytaj więcej

Kontakt


Aktualności