Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6375013
Unikalne odwiedziny: 6155236


 

Podpisanie umów z wykonawcami

W dniu 15 marca 2018 r. w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podpisano umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym WUDIMEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na zarządzanie projektem pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W dniu 21 czerwca 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum w składzie: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. S.K. oraz J.S. Hamilton Poland S.A. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W spotkaniu w dniu 24 października 2018 r. w sprawie podpisania umowy na realizacją robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach realizowanego projektu udział wzięli:

- ze strony Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – Dyrektor oraz członkowie Zespołu ds. Zarządzania Projektem,

- przedstawiciele Wudimeks Sp. z o.o. z Częstochowy - Zarządzającego projektem,

- przedstawiciele konsorcjum: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. S.K. oraz J.S. Hamilton Poland S.A. - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- przedstawiciele Wykonawcy robót – Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. z Daleszyc k/Kielc.