Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6375060
Unikalne odwiedziny: 6155283


 

Prace w kwietniu 2019 r.

Oficyna Północna

 • podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie),
 • ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
 • wykonanie ścianek działowych,
 • piece kaflowe i kominki (czyszczenie i konserwacja kafli),
 • konstrukcja dachu (nowa więźba dachowa),
 • podłoża i posadzki – roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
 • wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem,
 • rekonstrukcja kominów i lukarn,
 • izolacja pozioma – iniekcja,
 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Oficyna Południowa

 • roboty rozbiórkowe (ściany działowe ceglane),
 • ściany murowane (zamurowanie otworów drzwiowych),
 • rozbiórka stropów (konstrukcja drewniana) ,
 • nadproża z belek stalowych, montaż,
 • podłoża i posadzki, roboty rozbiórkowe, pogłębienie piwnic,
 • tynki wewnętrzne, roboty rozbiórkowe, 
 • podbicia fundamentów (wykopy, zbrojenie, betonowanie), 
 • wykonanie wypełnień podłoży pod posadzki, keramzytem,