Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6364744
Unikalne odwiedziny: 6145343


 

Prace w czerwcu 2019 r.

Oficyna Północna

 • zamurowanie części otworów drzwiowych,
 • wykonanie ścianek działowych,
 • czyszczenie i konserwacja kafli piecowych,
 • dach – roboty pokrywcze blachą,
 • rekonstrukcja kominów,
 • rekonstrukcja lukarn,
 • izolacja pozioma metodą iniekcji,
 • izolacja pionowa ścian fundamentowych,
 • wykonanie chudego betonu,
 • montaż części nadproży,
 • oprzewodowanie instalacji elektrycznych.

Oficyna Południowa

 • zamurowanie części otworów drzwiowych,
 • montaż części nadproży,
 • pogłębianie piwnic, wykonywanie posadzek i podłoży,
 • montaż belek HEB,
 • wykonanie chudego betonu,
 • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Stajnia

 • rozbiórka posadzek parteru,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznych.