1–3 maja 2019

Wydarzenie odwołuje się do „mundurowych” tradycji Kozłówki. Członkowie rodu Zamoyskich służyli w wojsku, walczyli o odzyskanie, a później utrzymanie niepodległości ojczyzny. Byli także zaangażowani w działalność Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” oraz w tworzenie i działalność na tutejszym terenie Ochotniczej Straży Ogniowej. Kozłówka zawsze była miejscem kształtowania charakterów i postaw społecznych.

W dniach 1–3 maja zapraszamy do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na „Mundurową Majówkę”. Przez trzy majowe dni w kozłowieckim parku odbędą się pokazy sprzętu wojskowego, strażackiego, policyjnego i medycznego. Będzie można wziąć udział w prezentacjach i kursach dotyczących, między innymi, bezpieczeństwa drogowego i pierwszej pomocy.

Ostatniego dnia wydarzeniu będzie towarzyszył festiwal kuchni polowych, gry i zabawy dla dzieci, a także występy akordeonistów oraz kapel ludowych z Lubartowa i Kamionki.

Szczegółowy program już wkrótce!