15–16 września

Europejskie Dni Dziedzictwa. Muzeum uczestniczy we wspólnej inicjatywie Rady Europy i Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie zabytków, w Polsce koordynowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.