Zaproszenie do złożenia wyceny

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza do złożenia wyceny, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na wykonanie usługi polegającej na:  zarządzeniu projektem pn. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i technicznego.

Załączniki:

  1. Zaproszenie.
  2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zakres obowiązków zarządzającego projektem.
  3. Załącznik nr 2 - Skrócony opis projektu pn. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne.
  4. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.