Dni bezpłatnego wstępu

Wstęp bezpłatny

Pałac

10.00 – 15.00

środa

w maju – wtorek

Park

codziennie


Ze względów konserwatorskich obowiązują dzienne limity zwiedzających,
co może powodować brak biletów wstępu do pałacu.