Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6306140
Unikalne odwiedziny: 6088723


 

Trzecia sesja naukowa z cyklu „Akademia Kozłowiecka"

W dniu 8 września 2018 r. odbyła się trzecia sesja naukowa z cyklu „Akademia Kozłowiecka”, poświęconego życiu i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja przygotowana została we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Lublinie. Rozpoczęła ją Msza Święta w kaplicy pałacowej w intencji rychłej Beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Słowo wprowadzające do trzeciego spotkania wygłosili Anna Fic-Lazor, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, oraz Marcin Sułek, Dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie. Dyrektor Anna Fic-Lazor swoją wypowiedź rozpoczęła od zacytowania fragmentu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, nawiązując do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

Pierwszy wykład zaprezentowała dr hab. Alina Rynio z Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na temat „Wychowawczy wymiar biografii Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Wykładowi towarzyszyła promocja książki „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia”, wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Kolejny wykład, „Partycypacja jako wartość i zasada w społeczeństwie obywatelskim”, przedstawiła dr hab. Wioletta Szymczak z Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Następnym punktem spotkania była projekcja filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”, w reż. Macieja Wójcika. Film, poświęcony postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwraca szczególną uwagę na fragment biografii prymasa Polski dotyczący ostatniego roku jego internowania przez władze PRL.

Na zakończenie sesji Dyrektor Anna Fic-Lazor oraz Inka Zamoyska, córka ostatnich właścicieli Kozłówki, zaprosiły uczestników konferencji na wspólne zwiedzanie muzealnej wystawy czasowej „Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o niepodległość”.