Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6375000
Unikalne odwiedziny: 6155223


 

Dane teleadresowe

Adres do korespondencji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 KamionkaNIP: 714-000-18-59
REGON: 431201294
Bank PEKAO S.A. I O. w Lubartowie
nr 31 1240 2409 1111 0000 3603 0974


DYREKTOR MUZEUM
Anna Fic-Lazor
tel. 81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Małgorzata Mazurkiewicz
tel. 81 8528300
m.mazurkiewicz@muzeumzamoyskich.pl


KANCELARIA
Kierownik kancelarii Agnieszka Kościuczyk
81 8528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl


INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Agnieszka Parol
iod@pcat.pl


REZERWACJA
81 8528310
rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl


PROMOCJA, MEDIA
DZIAŁ EDUKACJI, INFORMACJI MUZEALNEJ I WYDAWNICTW

Kierownik działu Agata Ulanowska
818528318
promocja@muzeumzamoyskich.pl


SPRZEDAŻ WYDAWNICTW
administracja@muzeumzamoyskich.pl


KSIĘGOWOŚĆ
Główna księgowa Zofia Kozieł
81 8528303
finanse@muzeumzamoyskich.pl


DZIAŁ ZBIORÓW DAWNYCH
Kierownik działu Anna Szczepaniak
81 8528305
zbiory@muzeumzamoyskich.pl


DZIAŁ ZBIORÓW SZTUKI  REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO
Kierownik działu Sławomir Grzechnik
81 8528325
galeria@muzeumzamoyskich.pl


PRACOWNIA KONSERWATORSKA
81 8528331
konserwacja@muzeumzamoyskich.pl


BIBLIOTEKA
Kierownik Biblioteki Elżbieta Dybała
81 8528315
biblioteka@muzeumzamoyskich.pl


DZIAŁ ZATRUDNIENIA I PŁAC
Główny specjalista ds. zatrudnienia i płac Beata Cieszko
81 8528307
kadry@muzeumzamoyskich.pl


PRACOWNIA INFORMATYCZNA
Kierownik działu Beata Wójcik
81 8528309
it@muzeumzamoyskich.pl


WEWNĘTRZNA SŁUŻBA OCHRONY
Komendant WSO Dionizy Kuchta
81 8528322
wso@muzeumzamoyskich.pl
Wartownia
81 8528312


DZIAŁ GOSPODARCZY
Kierownik działu Alina Skrzypiec
81 8528344
administracja@muzeumzamoyskich.pl