Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5689385
Unikalne odwiedziny: 5494861

Dyrektor Muzeum w Radzie Ministra

Pani Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, po raz kolejny została członkiem Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

24 kwietnia br., na posiedzeniu inauguracyjnym, Sekretarz Stanu Jarosław Sellin wręczył akty powołania członkom Rady nowej kadencji. W skład Rady wchodzi 21 członków: 10 wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 11 wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych przez ich przedstawicieli.

Rada, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, działa jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej.

Pani Dyrektor gratulujemy i życzymy owocnej pracy.