Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6094560
Unikalne odwiedziny: 5887773


 

Laur Konserwatorski 2002

Nagroda Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wojewódzkim otwartym konkursie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego za wyróżniającą się kompleksową realizację konserwatorską we wnętrzu kaplicy pałacowej, cechującą się wysoką jakością rozwiązań oraz dbałością o zachowanie walorów historycznych i artystycznych.