Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6374997
Unikalne odwiedziny: 6155220


 

Bibliografia

 1. Brzozowski A., Kozłówka w moich wspomnieniach, opr. G. Antoniuk, Kozłówka 2000.
   
 2. Dybała E., Biblioteka Zamoyskich w Kozłówce, [w:] Muzea - rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004.
   
 3. Fijałkowski D., Kseniak M., Parki wiejskie Lubelszczyzny - stan, ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna, Warszawa 1982.
   
 4. Gołos J., Tajemnicze zniknięcie, Ruch Muzyczny", 20 III 1983.
   
 5. Jabłońska T., Kaplica pałacowa pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Kozłówce, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 2003.
   
 6. Janczewska-Sołomko K., Zbiór rolek pianolowych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, opr. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
   
 7. Jaroszewski T.S., Kostium francuski architektury polskiej 2. poł. XIX w., [w:] Tradycja i innowacja, Warszawa 1981.
   
 8. Jaroszewski T.S., Pałac w Kozłówce, Spotkania z Zabytkami" 1994, Nr 5.
   
 9. Jaroszewski T.S., Pałac Zamoyskich na Foksalu, Warszawa 1987.
   
 10. Juszkiewicz B., Przebudowa zespołu pałacowego w Kozłówce w latach 1897-1911, [w:] Muzea - rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004.
   
 11. Kamiński Z.. Dzieje życia w pogoni za sztuką, Warszawa 1975.
   
 12. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 11: Dawny powiat lubartowski, opr. R. Brykowski, Warszawa 1976.
   
 13. Kornacki K., 40 lat Muzeum w Kozłówce, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1990.
   
 14. Kornacki K., Od dekretu o reformie rolnej do III Rzeczypospolitej, czyli, co się działo w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce w latach 1944-2000, Zdarzenia Muzealne" 2000, nr 22.
   
 15. Kornacki K., Sześćdziesiąt lat minęło, [w:] Muzea - rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004.
   
 16. Kozaczka M., Działalność gospodarcza w ordynacji kozłowieckiej w okresie międzywojennym, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000, opr. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
   
 17. Kozłówka, tekst: Jacek Szczepaniak, Kozłówka 2002.
   
 18. Kseniak M., Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim, cz. II, Od Kijan do Dęblina wzdłuż Wieprza, Lublin 1983.
   
 19. Libuchowa T., Pałac w Kozłówce, [w:] Studia i materiały lubelskie. Historia sztuki, Lublin 1963.
   
 20. Maj E., Trzy oblicza barokowych ogrodów pałacowych w Kozłówce, [w:] Muzea - rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004.
   
 21. Maj E., Założenie ogrodowe przy neobarokowej siedzibie ordynatów Zamoyskich w Kozłówce. Ostoja historycznego krajobrazu kulturowego ziemi lubelskiej, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego", Rok 2001.
   
 22. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2000. Raport na koniec wieku, Kozłówka 2001.
   
 23. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Raport 2002, Kozłówka 2003.
   
 24. Niezwykły gość. Ksiądz Stefan Wyszyński u Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich w Kozłówce, oprac. Grażyna Antoniuk, Róża Maliszewska, Kozłówka 2000.
   
 25. Odorowski W., Historyzujące portrety Zamoyskich Józefa Buchbindera w Kozłówce, [w:] Portret. Funkcja - forma - symbol. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1986, Warszawa 1990.
   
 26. Odorowski W., Kozłówka. Zespół Pałacowo-Parkowy, Lublin [1987].
   
 27. Odorowski W., Pałac w Kozłówce, Lublin 1985.
   
 28. Pawłowska-Wielgus A., Dobra kozłowieckie Zamoyskich, [w:] Lubartów. Z dziejów miasta i regionu, Lublin 1977.
   
 29. Rzemiosło artystyczne w zbiorach Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, opr. T. Marciszuk, Kozłówka 1997.
   
 30. Szczepaniak A., Zbiór fotografii Konstantego Zamoyskiego, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000, opr. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
   
 31. Szczepaniak J., Zbiory Muzeum - Pałacu w Kozłowce, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1990.
   
 32. Szczepaniak J., Kozłówka. Galeria Sztuki Socrealizmu, Kozłówka 1998.
   
 33. Szczepaniak J., Kozłówka. Pałac - Muzeum. Przewodnik, Kozłówka 1991.
   
 34. Szczepaniak J., Kozłówka. Pałac Zamoyskich, Kozłówka 1996.
   
 35. Szczepaniak J., Program ideowy Konstantego Zamoyskiego w pałacu w Kozłówce, [w:] Muzea - rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004.
   
 36. Szczepaniak J., Socrealizm. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 2003.
   
 37. Śliwina W., Kozłówka, [w]: W. Śliwina, B. Tracz, Ziemia Lubartowska. szkic monograficzny, ilustrowany, Lubartów 1928.
   
 38. Wolff J., Muzeum w Kozłówce, Odrodzenie" 1945, nr 26.